Reset

Hotarari 2023

HCL nr.41

41-HCL -Privind alegerea presedintelui de sedinta ptr. 3 luni(aug., sept. si oct. 2023).pdf


HCL nr.42

42- HCL- Privind abrobarea asocierii com. Posesti cu jud. Prahova ptr. realizarea obiectivului ,, Modernizarea sist. de iluminat cu L.E.D.-uri, in com. Posesti, jud. Prahova”.pdf


HCL nr.43

43 - HCL- Privind aprobarea rectificarii bugetului local ptr. anul 2023.pdf


HCL nr.44

44- HCL- Privind aprobarea notei de fundamentare ptr. obiectivul de investitii ,, Asigurare de sisteme TIC in UAT Posesti , jud. Prahova”.pdf


HCL nr.45

45- HCL -Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Fonctionare (ROF) al ap. de specialitate al Primarului comunei Posesti.pdf


HCL nr.46

46- HCL- Privind acordarea ptr. anul scolar 2023-2024 a pachetului cu rechizite scolare ,,Primul Ghiozdan”.pdf


HCL nr.47

47- HCL- Privind aprobarea proiectului ,,Dotarea primariei comunei Posesti cu o autoutilitara basculabila”.pdf


HCL nr.48

48-HCL- Privind aprobarea Statutului comunei Posesti, jud. Prahova.pdf


HCL nr.49

49-HCL- Privind aprobarea Regulamentului local cadru de implicare si consultare a publicului in elaborarea sau revizuirea doc. de urbanism si amenaj. teritoriului.pdf


HCL nr.50

50-HCL- Privind acordarea unui mandat special, cu drept de vot, d-lui Popa Ion, in AG.A. din ADI -deseuri, pentru a vota rezilierea ptr. neplata redeventei cf. contractului.pdf


HCL nr.51

51- HCL- Privind acordarea unui mandat special cu drept de vot d-lui viceprimar Popa Ion in AGA din ADI- deseuri ptr. a vota impotriva rezilierii contractului ptr. neplata redeventei cf. contractului.pdf


HCL nr.52

52- HCL- Privind aprobarea Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice, com. Posesti, jud. Prahova.pdf


HCL nr.53

53- HCL- Privind aprobarea doc. teh.-ec. ptr. investitia ,, Reabilitare, modernizare si dotare sediu primarie ”.pdf


HCL nr.54

54- HCL- Privind predarea catre M.D.L.P. si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ,, C.N.I. ” S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea execut. obiectiv. de investitii cladirea primariei.pdf


HCL nr.55

55- HCL- Privind acordarea unui mandat special cu drept de vot d-lui primar spatarelu Valentin Gheorghe, in Ad. Gen. a ADI- apa ptr. a vota retragerea com. Rafov, jud. Prahova, ca membru al asociatiei.pdf


HCL nr.56

56-HCL- Privind aprobarea rectificarii bugetului local ptr. anul 2023.pdf


HCL nr.57

57-HCL- Privind alegerea presedintelui de sedinta ptr. 3 luni(noiem., dec. si ian.).pdf


HCL nr.58

58-HCL- Privind aprobarea tipului de suport alimentar, pe niveluri de invat., la niv. sc. de pe raza com. Posesti.pdf


HCL nr.59

59-HCL- Privind aprobarea achizitionarii unor microcipuri in vederea identificarii cainilor cu stapan de pe raza com. Posesti.pdf


HCL nr.60

60- HCL- Privind aprobarea trecerii in domeniul public al com. Posesti a unui teren situat in intravilanul satului p-u, tarla 6, parcela HC 411 pe1, in supraf. de 65mp.pdf