Reset

Dispozitii 2023

Dispozitia nr. 23

disp. 23 - privind constituirea sau actualizarea componentei ,,Unitatii locale de sprijin,, al com. Posesti.pdf


Dispozitia nr. 24

disp.24 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local.pdf


Dispozitia nr. 25

disp. 25- privind constituirea Comisiei de evaluare a afertelor ce urmeaza a fi depuse in vederea atribuirii contr. ,,Asfaltare drumuri de interes local in com. Posesti- 8Km,,.pdf


Dispozitia nr. 26

disp. 26- privind acordarea dreptului lunar la stimulentul educational sub forma de tichete soc. ptr. gradinita-1.pdf


Dispozitia nr. 27

disp. 27 - privind acordarea unui ajutor de urgenta d.nei Bita Maria din Ploiesti.pdf


Dispozitia nr. 28

disp. 28 -privind acordarea dreptului la alocatie ptr. sustinerea fam. d.nei Tudor Elena.pdf


Dispozitia nr. 29

disp. 29- privind acordarea vmg d.lui Vlad Gheorghe.pdf


Dispozitia nr. 30

disp. 30 -privind stabilirea mas. de protectie soc. ptr. consumatorul vulnerabil de energie ptr. sez. rece 2022-2023, fam. si pers. sing. care au depus cerere in febr. 2023.pdf


Dispozitia nr. 31

disp. 31 -privind suspendarea dreptului de vmg d.nei Median Mihaela.pdf


Dispozitia nr. 32

disp. 32- privind incetarea dreptului la ASF d.lui Musoiu Ionut.pdf


Dispozitia nr. 33

disp. 33- privind acordarea indemniz. lunare ptr. majorul Stefanescu Ana, pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 34

disp. 34 -privind acordarea indemniz. lunare ptr. maj. Ilie Ion, pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 35

disp. 35 - privind incetarea ASF d.nei Dragan Constanta Iuliana.pdf


Dispozitia nr. 36

disp. 36 -privind incetarea indemniz. lunare ptr. maj. Dumitrache Contilia- Ana, pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 37

disp. 37 - privind desemnarea membrilor echipei de implementare a proiectului ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. com. Posesti,,.pdf


Dispozitia nr. 38

disp. 38 -privind reactualizarea componentei Comisiei de lucru in vederea monitorizarii, coordonarii, indrumarii metodologice si dezv. sist. controlului intern managerial.pdf


Dispozitia nr. 39

39 - privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local.pdf


Dispozitia nr. 40

40- privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de licitatie publica in vederea inchirierii a unui spatiu din cladirea fostei Primarii Rancezi.pdf


Dispozitia nr. 41

41 - privind incetarea contractului individual de munca al asist. pers. Simoiu Gheorghe Emanuel.pdf


Dispozitia nr. 42

disp. 42- privind incetarea dreptului la ASF d.nei Lucaci Mariana.pdf