Reset

Hotarari 2023

HCL nr. 69 din 09 noiembrie 2023

HCL - nr. 69 din 09 noiembrie 2023.pdf

HCL - privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru 2023
HCL nr. 64 din 30 octombrie 2023

HCL - privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2023.pdf


HCL nr.28

28- HCL -privind alegerea presedintelui de sedinta ptr. sedinta din 28.4.2023.pdf


HCL nr. 29

29. HCL- privind inventarierea masei impozabile ptr. anul 2023.pdf


HCL nr. 30

30. HCL - privind modificarea si completarea HCL nr. 16 din 09.03.2023 privind aprobarea nr. total de posturi bugetare, organigrama si statutul de functii.pdf


HCL nr. 31

31.HCL- privind stabilirea salariilor de baza ptr. functionarii publici si pers. contractual din cadrul ap. de specialitate al primarului.pdf


HCL nr. 32

32- HCL- privind aprobarea participarii com. Posesti, la parteneriatul LEADER, cu denumirea ,,Parteneriatul pentru Dezvoltarea Zonei Gal Valea Teleajenului,,.pdf


HCL nr. 34

34. HCL - privind acordarea unui mandat special d.lui Spatarelu Valentin Gheorghe -primar la ADI - APA- PH., ptr. a vota actualizarea regulamentului de alim. cu apa si de canalizare, caietul de sarcini si strategia de d.pdf


HCL nr. 35

35. HCL - privind acordarea unui mandat special d.lui Spatarelu Valentin Gheorghe -primar, la ADI- APA, ptr. a vota in sedinta AGA primirea com. Valea Calugareasca in asociatie.pdf


HCL nr. 36

36. HCL - privind aprobarea achizitiei serviciilor de elaborare Studiu de fezabilitate si depunere cerere de finantare ptr. obiectivul ''Construire parc fotovoltaic in com Posesti, jud. Prahova''-1.pdf


HCL nr. 37

37. HCL- privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii in domeniul bunei gospodariri a com. Posesti.pdf


HCL nr. 39

39. HCL - privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, aferenti obiectivului de investitii ''Realizarea Sistemului de Supraveghere Video a spatiului public, Comuna Posesti, jud. PH''.pdf


HCL nr. 40

40. HCL - privind acordarea unui mandat special d.lui Popa Ion -viceprimar, ptr. a vota actualizarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ptr. serviciul de salubrizare.pdf


Hotararea nr. 33 din 19 mai 2023

33- Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local ptr. anul 2023.pdf


HCL nr.11

11- HCL- Privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022.pdf


HCL nr.12

12 - HCL- Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023.pdf


HCL nr.13

13 - HCL- Privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui spatiu din Cladirea fostei Primarii Rancezi, cu destinatia punct farmaceutic.pdf


HCL nr.14

14 - HCL- Privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale ale ale secretarului general al comunei, ptr. anul 2022.pdf


HCL nr.15

15- HCL- Privind aprobarea rectificarii bugetului local ptr. anul 2023.pdf


HCL nr.16

16 - HCL - Privind aprobarea numarului total de posturi bugetare .pdf