Reset

Hotarari 2022

HCL nr. 1

1. HCL - privind acoperirea definitiva a deficitului .pdf


HCL nr. 2

2. HCL - privind alegerea presedintelui de sedinta ptr. 3 luni (februarie, martie si aprilie 2022).pdf


HCL nr. 3

3. HCL- privind acordarea unui mandat special d-lui Popa Ion in ADI - deseuri.pdf


HCL nr. 4

4. HCL - privind aprobarea tipului de suport alimentar, la nivelul scolilor de pe raza com. Posesti.pdf


HCL nr. 5

5. HCL- privind modificarea HCL nr. 37 din 12.10.2021.pdf


HCL nr. 6

6. HCL - privind modificarea HCL nr. 38. din 12.10.2021.pdf


HCL nr. 7

7. HCL - privind modificarea HCL nr. 39 din 12.10.2021.pdf


HCL nr. 8

8. HCL - privind apobarea bugetului local ptr. 2022.pdf


HCL nr. 9

9. HCL- privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari ptr. beneficiarii Legii 416 din 2001.pdf


HCL nr. 10

10. HCL- privind stabilirea retelei scolare la nivelul com. Posesti, ptr. anul scolar 2022-2023.pdf


HCL nr. 11

11. HCL- privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al bugetului local al anului 2021.pdf


HCL nr. 12

12. HCL- privind aprobarea incheierii executiei bugetare ptr. anul 2021 .pdf


HCL nr. 13

13. HCL- privind aprobarea inv. bunurilor care apartin sist. public de alimentare cu apa al com. Posesti, care se predau catre S.C. Hidro Prahova S. A..pdf


HCL nr. 14

14. HCL- privind stabilirea nr. de burse si cuantumul acestora ptr. anul sc. 2021-2022 la nivelul com. Posesti.pdf


HCL nr. 15

15. HCL- privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale secretarului general al com Posesti ptr. 2021.pdf


HCL nr. 16

16. HCL- privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT-Posesti si UAT Cerasu,Aricestii- Zeletin,Starchiojd, Batrani si Carbunesti ptr. realizarea proiectului ''Infiintare retea de gaze''.pdf


HCL nr. 17

18. HCL- privind alegerea presedintelui de sedinta ptr. 3 luni (mai, iunie si iulie 2022).pdf


HCL nr. 18

18. HCL- privind alegerea presedintelui de sedinta ptr. 3 luni (mai, iunie si iulie 2022).pdf


HCL nr. 19

19. HCL- privind acordarea unui mandat special d-lui Spatarelu Valentin Gheorghe la ADI- Apa.pdf


HCL nr. 20

20. HCL -privind acordarea unui mandat special d-lui Spatarelu Valentin Gheorghe la ADI- Apa.pdf