Reset

Dispozitii 2022

Dispozitia nr. 123

123- privind acordarea de VMG d-lui Drezaliu Mihai.pdf


Dispozitia nr. 124

124- privind suspendarea dreptului la VMG a d-lui Stroescu Emil.pdf


Dispozitia nr. 125

125- privind mod. dreptului la VMG a d-nei Zidaru Elena Iulia .pdf


Dispozitia nr. 126

126- privind incetarea dreptului la ASF a d-lui Oprisan Mihail.pdf


Dispozitia nr. 127

127- privind mod. cuantumului VMG ptr. fam. d-lui Soare Iulian Claudiu.pdf


Dispozitia nr. 128

128- privind acordarea unei noi gradatii corespunzatoare transelor de vechime in munca ptr. asist. pers. angajati.pdf


Dispozitia nr. 129

129- privind incetarea dreptului la VMG a d-nei Berciu Narcisa.pdf


Dispozitia nr. 130

130- privind convocarea in sedinta extraordinara a Comitetului Local.pdf


Dispozitia nr. 101

101- actualizare componenta Comisie ce va efectua anchete sociale la nivelul com. Posesti.pdf


Dispozitia nr. 102

102- privind mentinerea dreptului la ASF d-nei Coman Ionela Mariana.pdf


Dispozitia nr. 103

103- privind incetarea indemniz. lunare ptr. d-na Constantin Dorina- pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 104

104- privind acordarea indemniz. lunare ptr. d-na Chirita Maria- pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 105

105- privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri aflate in dom privat al com. Posesti.pdf


Dispozitia nr. 106

106- privind incetarea suspendarii contractului individual de munca al asist. pers. Pitoiu Claudia Mihaela.pdf


Dispozitia nr. 107

107- privind incetarea indemniz. lunare ptr. d-na Coman Maria Denisa .pdf


Dispozitia nr. 108

108- privind acordarea indemniz. lunare ptr. d-na Covrig Elena -pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 109

109 - privind acordarea indemniz. lunare ptr. d-nul Tudor Vasile - pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 110

110- privind acordarea indemniz. lunare ptr. d-nul Nitu Liviu- pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 111

111- privind acordarea indemniz. d-nei Sopalta Elena -pers. cu handicap grav.pdf


Dispozitia nr. 112

112- privind angajarea d-nei Panait Paula in functia de asist. personal.pdf